Workshop: ‘Coachen naar zelfmanagement’

Gezien de herinrichting van het zorglandschap, waarbij verwacht wordt dat patiënten een groter aandeel in de zorg zullen nemen, zal dit ook invloed hebben op de rol van de zorgprofessional. Ondersteuning van het zelfmanagement van patiënten zal ook voor professionals in de oncologie een essentieel onderdeel van goede, gestructureerde zorg gaan uitmaken. De patiënt en zijn naaste is medebehandelaar én regisseur, de zorgprofessional is behandelaar én coach.

Om zelfmanagement te ondersteunen op een methodische manier kan het 5A coach-model, welke bestaat uit vijf stappen, gevolgd worden: Achterhalen, Adviseren, Afspreken, Assisteren en Arrangeren. Het volgen van dit model resulteert in het individueel zorgplan. Deze beschrijft wat de patiënt gaat doen (het zelfmanagementdeel), en wat de zorgverlener gaat doen (het behandeldeel).
In deze workshop leert u met het 5A coach-model werken; door middel van een aantal casuïstieken doorlopen we het gehele proces en werken we met het individueel zorgplan, zodat u het vervolgens in uw eigen praktijk kunt toepassen.

Verzorgd door*: Care for Cancer (www.careforcancer.nl) en Vestalia
Doelgroep: zorgverleners, er is een open inschrijving
Accreditatie: accreditatie aangevraagd bij V&VN en het Verpleegkundig Specialisten Register
Datum: 19 juni 2015 en najaar 2015 (afh. van behoefte wordt deze gecombineerd met de workshop zelfmanagementondersteuning)
Duur: 1 dagdeel (van 13:00 - 17:00)
Locatie Amersfoort (dicht bij station)
Prijs: € 79,50 (BTW 0%)

Aanmelden voor deze workshop of meer informatie aanvragen

Download hier de flyerDeze workshop kunt u ook in uw eigen organisatie laten uitvoeren (vanaf 6 deelnemers). Voor informatie of afstemming kunt u mailen naar