Leveringsvoorwaarden individuele inschrijving


Als je je inschrijft voor een training of workshop, ga je een contract met ons aan. Hieronder volgen de voorwaarden die gelden bij inschrijving.

Aanmelding

Aanmelden voor een training of workshop geschiedt via het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier, dat te vinden is op de website onder de beschrijving van de training of workshop.
Je ontvangt een bevestiging per mail van je aanmelding, waarin we de training of workshop en datum noemen. Ook ontvang je een indicatie wanneer je verdere informatie en factuur ontvangt.

Factuur en betaling

Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je de factuur naar jou zelf of naar je werkgever verstuurd wil hebben. Betaal je zelf, ben jij verantwoordelijk voor tijdige betaling.
Zorg voor het aanleveren van interne codering indien dit in jouw organisatie gebruikelijk is, zodat jouw organisatie ook tijdig kan betalen.
Heb je problemen met het betalen van het bedrag in 1 keer, kun je contact opnemen voor een betalingsregeling.

Corona-maatregelen

In verband met de Corona-maatregelen zijn een aantal aanvullingen/specificering in de leveringsvoorwaarden opgenomen, die verder in lijn liggen met de huidige leveringsvoorwaarden.
 • Vestalia en de eigenaar van de locatie dragen zorg voor het volgen van de landelijke maatregelen ivm. Corona. Dit betekent op dit moment dat het aantal deelnemers gemaximeerd wordt op het aantal deelnemers dat op 1,5 meter afstand van elkaar kan zitten in de trainingszaal en veilig kan lunchen. Het max aantal is opgenomen bij de trainingsinformatie op de website.
 • Annuleren van de training door de organisatie indien er sprake is van overmacht is mogelijk als de Nederlandse overheid besluit dat er geen groepsgewijze bijeenkomsten mogen plaatsvinden. Er wordt een nieuwe datum worden gepland in overleg met de deelnemers. Kosteloze annulering van de deelnemer is dan mogelijk.
 • Indien de deelnemer zelf Corona of Coronaverschijnselen heeft, wordt de deelnemer verzocht niet deel te nemen aan de training, en dit schriftelijk te melden bij de organisatie. De deelnemer kan dan kosteloos doorschuiven naar de volgende trainingsdatum. Vervanging door een collega is ook mogelijk. Wil je annuleren, dan gelden de standaard annuleringsregels.
 • Indien de trainer Corona of Coronaverschijnselen heeft, wordt gezocht naar een vervangende trainer. Mocht dat niet lukken, wordt de training verzet naar een datum in overleg met de deelnemers.

Annuleren

Na de bevestiging per mail heb je 14 dagen bedenktijd, waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief.
Na een definitieve inschrijving geldt de volgende annuleringsregeling:
 • bij verhindering kun je je altijd laten vervangen door een collega.
 • Bij overmacht (ziekte, overlijden in familie, ziekenhuisopname) kun je zelf eenmalig doorschuiven (overeengekomen met Vestalia voorafgaand aan de trainingsdatum).
Mocht dit niet mogelijk zijn, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
 • bij annuleren 3 weken of meer vóór de training of workshop: 10% van de cursusprijs
 • tussen 1 en 3 weken: 50% van de cursusprijs
 • en binnen 1 week: 100% van de cursusprijs.
 • Cancelen of verplaatsen van de training

  Indien een training of workshop te weinig deelnemers heeft, kan deze worden gecanceld zonder verdere gevolgen.
  Bij ziekte van de trainer wordt zorg gedragen voor een vervangende trainer. Als dat niet lukt, wordt de training opnieuw ingepland.
  Indien er sprake is van overmacht, zoals faillissement van de locatie of extreem gevaarlijke weersomstandigheden, kan een training worden verplaatst naar een andere datum. Deze datum zal in overleg met de deelnemers worden gepland, en kosteloze annulering door een deelnemer is dan mogelijk.

  Studiemateriaal

  Alle studiemateriaal dat we uitdelen tijdens de training of workshop wordt automatisch van jou. Op de readers en handouts die we zelf hebben ontwikkeld, rust het auteursrecht bij Esther van Weele. De licentie van Creative Commons is dan geldig, dit materiaal mag niet voor commerciële doeleinden worden hergebruikt.

  Vertrouwelijkheid informatie tijdens training of workshop

  Ieder die deelneemt aan de training (als cursist of docent) wordt geacht alle verkregen informatie vertrouwelijk te behandelen. Dit betekent dat alle verbale en non-verbale informatie die tijdens de training wordt gedeeld en/of wordt geobserveerd, vertrouwelijk blijft voor zowel deelnemers als docent(en) en niet wordt gedeeld met derden.

  Jouw gegevens

  Alle gegevens die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Meer informatie hierover kun je lezen op de pagina privacyverklaring: link