Oncologiepatiënten in de huisartsenpraktijk

De huisartsenpraktijken zullen komende jaren meer kankerpatiënten en hun naasten gaan zien. Enerzijds omdat het aantal nieuwe diagnoses nog steeds stijgt, anderszijds omdat meer mensen leven met de gevolgen van kanker(behandeling). Ook is er een tendens de nazorg van kankerpatiënten te verschuiven naar de eerste lijn, richtlijnen worden hierop aangepast. Wat betekent dit voor de huisartsenpraktijk en zijn zij hierop voldoende voorbereid?

Ook is er meer aandacht voor (screening op) erfelijke belasting binnen families, het kan zijn dat een huisarts een aantal mensen uit deze familie in zijn praktijk heeft, hoe bereid u zich op vragen voor, hoe ondersteunt u bij keuzes die gemaakt kunnen worden, wat zijn do’s en dont’s in de verdere begeleiding?

Scholingsdag

In samenwerking met AvansPlus bieden we een scholingsdag aan voor de POH-GGZ: psychosociale begeleiding van oncologiepatiënten. De eerste trainingen waren goed bezocht en succesvol!
De volgende scholing staat gepland op 16 juni 2021 en zal online verzorgd worden. Voor meer informatie en aanmelding verwijs ik je graag naar de website van AvansPlus: link

Samenwerking

Voor het verzorgen van de scholingsdag en ook andere vragen uit het veld, met name ondersteuning aan de POH-GGZ / POHer verantwoordelijk voor oncologische zorg, heb ik een nauwe samenwerking met Daniela Hahn en Esther van Weele). Daniela Hahn, is een zeer ervaren eerstelijnspsycholoog in Hilversum (website) en was ruim 30 jaar werkzaam als psycholoog/seksuoloog werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Artikel verder leven na kanker

Psychosociaal oncologische zorg is op het moment moeilijk toegankelijk voor mensen die hun leven oppakken na een kankerbehandeling en vaak wel gewenst. Eerdere toegang tot zorg draagt bij aan het verergeren van de problemen. Daniela Hahn legt in dit artikel goed uit waarom zij aandacht vraagt voor een betere toegankelijkheid. Artikel: Verder leven na kanker.

Interesse?

Heeft u interesse om eens verder van gedachten te wisselen over dit onderwerp? Wij maken graag een afspraak, neemt hiervoor contact op met Vestalia.