Training Omgaan met stress
– Verhoog uw persoonlijke invloed –

Werkdruk, stress, burn-out. Factoren die drukken op de economische positie van veel organisaties. Preventie is belangrijk zodat een verdere verhoging van het ziekteverzuim en WAO-situaties voorkomen kunnen worden.
Een medewerker van een organisatie kan zelf invloed uitoefenen op zijn persoonlijke beleving van stress en werkdruk vanuit de omgeving. Deze training richt zich op het inzicht krijgen in persoonlijke signalen en reacties en het vergroten van persoonlijke invloed op de omgeving.

Wat bereik je met de training Omgaan met stress?

De doelen van deze trainingen zijn:

 • vergroten van inzicht in persoonlijke stresssignalen en stressreacties;
 • verbeteren van omgaan met stress op mentaal, emotioneel en fysiek niveau;
 • vergroten van persoonlijke invloed op de omgeving.

Hoe ziet de opzet en inhoud van de training eruit?

De training wordt ontwikkeld aan de hand van uw opleidingsbehoefte. In de training wordt veel gewerkt met beeldend materiaal, korte testjes en kleine oefeningen om zicht te krijgen op persoonlijke factoren die een rol spelen bij de stressbeleving en om verbeteringen in gang te zetten. Er kunnen maximaal 8 medewerkers deelnemen. Mogelijke componenten van de training zijn:

 • Wat is stress en hoe werkt het bij jou?
 • Stresssignalen en -reacties
 • Stressbeleving en stressanalyse
 • Stresstypes en burn-out
 • Ontspanning, meditatie en lichaamswerk
 • Belemmerende gedachten en overtuigingen
 • Assertiviteit en pro-activiteit
 • Communicatie en prioriteiten stellen

Wanneer is deze training in te zetten?

Deze training is geschikt voor medewerkers die ‘last’ hebben van hoge werkdruk en stress en hiermee beter willen omgaan. Medewerkers kunnen deelnemen ongeacht hun functie.

Interesse in deze training?

De training wordt in overleg met u op maat voor uw organisatie ontwikkeld. Dat betekent dat de lengte, inhoud en vorm flexibel is.
Een totaaloverzicht van de kosten worden opgenomen in de offerte. U kunt hiervoor contact opnemen met Vestalia.


Terug naar de vorige pagina