Privacyverklaring


Vestalia is een bureau voor training en begeleiding. Indien een persoon of organisatie zich aanmeldt voor een training (open inschrijving of incompany), worden gegevens uitgewisseld en vastgelegd. Hieronder volgt een privacyverklaring (AVG) waarin wordt weergegeven welke gegevens, waarom en hoelang we deze opslaan/bewaren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Er is verschil tussen een informatie-aanvraag, aanmelding voor open inschrijving en aanmelding voor een incompanytraining. Voor de trainingen is accreditatie aangevraagd bij diverse beroepsgroepen, en deze vragen allen andere gegevens bij te houden tbv deze accreditatie. Hieronder volgt een overzicht van deze gegevens, ingedeeld in een aantal categoriën (deze informatie wordt momenteel verzameld)

 • bij informatie-aanvraag:
 • bij aanmelding open inschrijving:
 • KNGF (extra gegevens):
 • V&VN (extra gegevens):
 • Kwaliteitsregister paramedici (extra gegevens):
 • ABsG (extra gegevens):
 • bij aanmelding incompany:
 • bij aanmelding voor nieuwsbrief:


Waarvoor worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Er zijn een aantal redenen om deze persoonsgegevens te verwerken, namelijk ten behoeve van:
 • bevestiging en informatie sturen over de training
 • accreditatie indienen
 • informeren over nieuwe data
 • nieuwsbrief

Waar slaan we deze persoonsgegevens op en hoe lang worden deze bewaard?

info volgt.

Wat zijn jouw rechten rondom gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

info volgt.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

info volgt.


Wil je contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je gebruik maken van je rechter? Je kunt altijd contact opnemen
tel: 06 109 169 19  –