Scholing Psychosociale Oncologische Zorg


Naar verwachting zullen in Nederland binnen een paar jaar meer dan één miljoen mensen leven met of na kanker1. Hiervan leeft een behoorlijk deel met gevolgen van de behandeling2, zoals (ernstige) vermoeidheid, concentratieproblemen, angst, neerslachtig, maar ook (neuropatische) pijn, oedeem, verminderde zin in seks. Ook deelname aan de maatschappij kan problemen geven. Het bieden van psychosociale ondersteuning en psychosociale nazorg tijdens het hele behandeltraject (vanaf de diagnose tot en met de nacontroles) is daarom essentiële zorg voor patiënten en hun naasten3.

Deze scholing is voor alle zorgverleners die in meerdere consults kankerpatiënten (na)zorg bieden, waarbij zij basale psychosociale zorg dienen te kunnen verlenen aan de patiënt. Deze zorg bestaat o.a. uit goede voorlichting, concrete adviezen, begeleiding bij het omgaan tijdens het ziektetraject en signalering van distress. Voor de meerderheid van de patiënten is deze basale psychosociale zorg, mits van goede kwaliteit, afdoende om zich, met hun eventuele naasten, adequaat aan de ziekte en de gevolgen daarvan aan te passen in de verschillende fasen van de ziekte en de herstelperiode4.

Bijna de helft van de patiënten heeft behoefte aan extra ondersteuning door bijvoorbeeld een psychosociaal of paramedisch hulpverlener, een revalidatietraject of psychologische zorg4. Van belang is tijdig te bespreken met de patiënt welke behoefte hij heeft en welke mogelijkheden er zijn (zorg op maat)3.

Als paramedisch behandelaar, als POH-GGZ of verpleegkundige in de thuissituatie ga je uit van de wensen en behoeften van mensen, de patiënt staat centraal. Waarschijnlijk zal je herkennen dat zowel lichamelijke en psychosociale problemen door een oncologiepatiënt naar voren gebracht kunnen worden. In hoeverre voel je je toegerust om basale psychosociale ondersteuning of nazorg te bieden? In hoeverre heb je kennis over (combinaties van) klachten en voel je je capabel om door te vragen op problemen? In hoeverre voel je je zeker om voorlichting te geven en heb je juiste kennis van adviezen? Weet je welke interventies bewezen effectief zijn, en welke jij kunt toepassen in je eigen praktijk? Weet je wanneer en naar je wie je kan doorverwijzen als die behoefte er is?

In de scholing Psychosociale Oncologische zorg staan de 12 meest voorkomende psychosociale problemen centraal. Over elk probleemgebied ontvang je actuele kennis over prevalentie, oorzaken, gevolgen en symptomen (tbv signalering). Tevens ontvang je een overzicht van ondersteunende, effectieve (gespreks)interventies volgens een stepped care opbouw:
1. Mogelijkheden voor de patiënt zelf (zelfmanagement), zoals beschikbare e-health, informatiebronnen, lotgenotencontact en praktische adviezen voor zelfzorg.
2. Ondersteuning die jij kunt bieden binnen jouw grenzen, zoals voorlichting en adviezen, en welke effectieve interventies je binnen jouw eigen behandeling kan inzetten.
3. Overzicht van gespecialiseerde interventies en criteria om door te verwijzen.

Om toepassing in de praktijk te versterken, is elk onderdeel van de scholing is opgebouwd uit een kennisdeel, en een uitwisselingsdeel. In het uitwisselingsdeel wordt een voorbeeldcasus (waarin een combinatie van gevolgen aan de orde zijn) of casuïstiek uit de eigen praktijk besproken, wat door de multidisciplinaire samenstelling van de deelnemersgroep extra waarde geeft; je krijgt meer zicht op ieders rol in de keten en het stimuleert het leren van elkaars ervaringen met effectieve behandelinterventies en het organiseren, samenwerken en toepassen van psychosociale ondersteuning of nazorg in de praktijk.

Doelgroep: paramedici, POH-GGZ of verpleegkundigen thuiszorg obv open inschrijving
Data: woensdagen 29 september, 13 oktober, 3 november en 24 november 2021 van 10:15 - 16:15 uur.
Data 2022: donderdagen 10 maart, 31 maart, 21 april en 19 mei 2022 van 10:15 - 16:15 uur.
Locatie: Raadhuis Vleuten, Vleuten (direct naast A12 en A2, 5 min van treinstation)
Vorm: Hybride (zowel fysieke als online deelname is mogelijk). Op het aanmeldformulier kun je dit aangeven. PS: Indien door Corona-maatregelen en/of voor wie op een bepaalde lesdag fysieke aanwezigheid niet mogelijk is, is de lesdag ook online te volgen.
online: Online deelname in de najaarsgroep 2021 is mogelijk. Online deelname in de voorjaarsgroep 2022 is mogelijk vanaf 5 fysieke aanmeldingen. Je kunt dit aangeven bij je aanmelding.
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 9 fysieke plaatsen (1,5 meter afstandsmaatregel wordt gehanteerd) en maximaal 5 online plaatsen.
Beschikbaarheid groep nj 2021: nog 2 fysieke plaatsen en 1 online plaats
Beschikbaarheid groep vj 2022: nog 12 plaatsen

Prijs: € 897,00 (BTW 0%), inclusief verzorging (koffie, thee en lunch). Je kunt nog dit najaar deelnemen voor deze prijs. Voor deelname in 2022 wordt de prijs verhoogd naar € 947,50 (BTW 0%)
Betaling: in 3 keer gespreid betalen is mogelijk. Neem hiervoor even contact op.
Studiebelasting: 20 contacturen en 11 zelfstudie-uren en 2 toetsingsuren (reflectieverslag schrijven).
Materiaal: 1 boek aan te schaffen, verder zijn alle artikelen beschikbaar of te downloaden.
Accreditatie:

 • Kwaliteitsregister Paramedici: 33,5 punten.
 • KNGF: 31 punten in registers algemeen fysiotherapie, oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie of in het vrije deel.
 • Keurmerk fysiotherapie: 30 punten.
 • BPSW: 33 punten.
 • Lv POH-GGZ: 22 punten.
 • V&VN: 22 punten (voor verpleegkundigen, oncologie- en wijkverpleegkundigen, aanvraag loopt nog voor praktijkverpleegkundigen).
 • Overige beroepsgroepen ontvangen een certificaat.

 • Programma: Download hier het programma.

  Aanmelden voor deze scholing (of meer informatie aanvragen)

  Wat zeggen deelnemers over deze scholing?
 • Een aanrader voor elke professional die basale psychosociale zorg aan de oncologische patiënt wil kunnen verlenen. Ook leuk om met je lokale oncologie netwerk te volgen! (oncologiefysiotherapeut)
 • Cursus van zeer toegevoegde waarde! Aanrader voor alle zorgverleners die met oncologiepatiënten werken. Als behandelaar krijg je meer inzicht in de aanwezige complexe problematiek per thema, krijgt handvatten om aan de slag te kunnen met psychosociale problematiek waarbij helder wordt gemaakt wanneer en naar wie je kan doorverwijzen als dat nodig is. (oedeemfysiotherapeut)
 • De cursus gaf me een relevante, boeiende en verdiepende kennismaking met psycho-sociale oncologische zorg, waardoor ik als POH GGZ kennis en inzicht heb ontwikkeld om de vereiste specifieke begeleidingskwaliteit die deze doelgroep vraagt te kunnen bieden. (POH-GGZ)
 • Het was een leerzame scholing, het gaf me meer inzicht in kennis en wetenschap, ook op multidisciplinair gebied. Dit verbetert de samenwerking binnen mijn werkveld. (Huidtherapeut)
 • Meer oog gekregen voor het signaleren van de psychosociale oncologische problematiek en handvatten gekregen om het gesprek met de patient over moeilijke onderwerpen aan te gaan. Hiermee verwacht ik de patient beter te kunnen helpen en heb ik meer oog gekregen voor noodzaak doorverwijzen naar andere professionals binnen de keten. (oefentherapeut)
 • Zeer waardevolle cursus, waarin je leert de oncologische patiënt met problemen op alle levensdomeinen beter te begeleiden, om (na)zorg te verbeteren, in een multidisciplinaire setting.(fysiotherapeut en ondersteuningsconsulent)
 • Na het volgen van de scholing heb ik meer kennis maar ook praktische tips gekregen voor een completere benadering en behandeling van oncologische patiënten.(ergotherapeut)
 • Na deze scholing sta ik meer stil bij de merkbare en meetbare aspecten van een mens die kanker heeft: niet alleen het lijf, maar ook de invloed van emoties (verlies, rouw, angst, verdriet), gedachten, sociale situaties (werk, partner, kinderen, ouders) hierop. (Fysiotherapeut en praktijkhouder)
 • Het is een hele mooie proeverij van alle facetten rondom psychosociale oncologische zorg. Echt een aanrader voor iedereen die werkt met oncologische cliënten. (Nienke Dekkinga - Consulent Seksuele Gezondheid)

 • bronnen:
  1. Cijfersoverkanker.nl
  2. IKNL (2018). Kankerzorg in beeld.
  3. Delnoij, D. et al. (2015). Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen. Rapport in opdracht van VWS.
  4. INKL (2017). Richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg.