Scholing Psychosociale Oncologische Zorg


Naar verwachting zullen in Nederland binnen een paar jaar meer dan één miljoen mensen leven met of na kanker1. Hiervan leeft een behoorlijk deel met gevolgen van de behandeling2, zoals (ernstige) vermoeidheid, concentratieproblemen, angst, neerslachtig, maar ook (neuropatische) pijn, oedeem, verminderde zin in seks. Ook deelname aan de maatschappij kan problemen geven. Het bieden van psychosociale ondersteuning en psychosociale nazorg tijdens het hele behandeltraject (vanaf de diagnose tot en met de nacontroles) is daarom essentiële zorg voor patiënten en hun naasten3.

Deze scholing is voor alle zorgverleners die in meerdere consults kankerpatiënten (na)zorg bieden, waarbij zij basale psychosociale zorg dienen te kunnen verlenen aan de patiënt. Deze zorg bestaat o.a. uit goede voorlichting, concrete adviezen, begeleiding bij het omgaan tijdens het ziektetraject en signalering van distress. Voor de meerderheid van de patiënten is deze basale psychosociale zorg, mits van goede kwaliteit, afdoende om zich, met hun eventuele naasten, adequaat aan de ziekte en de gevolgen daarvan aan te passen in de verschillende fasen van de ziekte en de herstelperiode4.

Bijna de helft van de patiënten heeft behoefte aan extra ondersteuning door bijvoorbeeld een psychosociaal of paramedisch hulpverlener, een revalidatietraject of psychologische zorg4. Van belang is tijdig te bespreken met de patiënt welke behoefte hij heeft en welke mogelijkheden er zijn (zorg op maat)3.

Als paramedisch behandelaar, als POH-GGZ of verpleegkundige in de thuissituatie ga je uit van de wensen en behoeften van mensen, de patiënt staat centraal. Waarschijnlijk zal je herkennen dat zowel lichamelijke en psychosociale problemen door een oncologiepatiënt naar voren gebracht kunnen worden. In hoeverre voel je je toegerust om basale psychosociale ondersteuning of nazorg te bieden? In hoeverre heb je kennis over (combinaties van) klachten en voel je je capabel om door te vragen op problemen? In hoeverre voel je je zeker om voorlichting te geven en heb je juiste kennis van adviezen? Weet je welke interventies bewezen effectief zijn, en welke jij kunt toepassen in je eigen praktijk? Weet je wanneer en naar je wie je kan doorverwijzen als die behoefte er is?

In de scholing Psychosociale Oncologische zorg staan de 12 meest voorkomende psychosociale problemen centraal. Over elk probleemgebied ontvang je actuele kennis over prevalentie, oorzaken, gevolgen en symptomen (tbv signalering). Tevens ontvang je een overzicht van ondersteunende, effectieve (gespreks)interventies volgens een stepped care opbouw:
1. Mogelijkheden voor de patiënt zelf (zelfmanagement), zoals beschikbare e-health, informatiebronnen, lotgenotencontact en praktische adviezen voor zelfzorg.
2. Ondersteuning die jij kunt bieden binnen jouw grenzen, zoals voorlichting en adviezen, en welke effectieve interventies je binnen jouw eigen behandeling kan inzetten.
3. Overzicht van gespecialiseerde interventies en criteria om door te verwijzen.

Om toepassing in de praktijk te versterken, is elk onderdeel van de scholing is opgebouwd uit een kennisdeel, en een uitwisselingsdeel. In het uitwisselingsdeel wordt een voorbeeldcasus (waarin een combinatie van gevolgen aan de orde zijn) of casuïstiek uit de eigen praktijk besproken, wat door de multidisciplinaire samenstelling van de deelnemersgroep extra waarde geeft; je krijgt meer zicht op ieders rol in de keten en het stimuleert het leren van elkaars ervaringen met effectieve behandelinterventies en het organiseren, samenwerken en toepassen van psychosociale ondersteuning of nazorg in de praktijk.

Doelgroep: paramedici, POH-GGZ of verpleegkundigen thuiszorg obv open inschrijving
Data: 1 oktober, 29 oktober, 19 november en 10 december 2020 van 10:15 -16:15 uur
Data 2021: 11 maart, 1 april, 22 april en 20 mei 2021.
Locatie: Online en/of Raadhuis Vleuten, Vleuten (direct naast A12 en A2, 5 min van treinstation)
Vorm: Bij voorkeur wordt er gewerkt met een fysieke bijeenkomst die tevens gestreamd wordt. De scholing is dus zowel live als online te volgen, in beide groepen kunnen maximaal 6 mensen deelnemen. Dit is wel onder voorbehoud van Corona-maatregelen. Als we niet deels live kunnen starten, worden lesdagen 1,2 en 3 online verzorgd. Uitgangspunt is om de 4e bijeenkomst wel fysiek samen te komen.
Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12 plaatsen (1,5 meter afstandsmaatregel wordt gehanteerd).
Beschikbaarheid 2020: VOL. Je kunt je wel op de wachtlijst laten plaatsen.
Beschikbaarheid groep vj2021: nog 10 plaatsen
Prijs: € 897,00 (BTW 0%), inclusief verzorging (koffie, thee en lunch).
Studiebelasting: 20 contacturen en 11 zelfstudie-uren en 2 toetsingsuren.
Materiaal: 1 boek aan te schaffen, verder zijn alle artikelen beschikbaar of te downloaden.
Accreditatie:

 • Kwaliteitsregister Paramedici: 33,5 punten.
 • KNGF: 31 punten in registers algemeen fysiotherapie, oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie of in het vrije deel.
 • Keurmerk fysiotherapie: 30 punten.
 • POH-GGZ: aanvraag in 2021.
 • V&VN: bij interesse wordt aanvraag gedaan.
 • Overige beroepsgroepen ontvangen een certificaat.

 • Programma: Download hier het programma.

  Aanmelden voor deze scholing (of meer informatie aanvragen)


  bronnen:
  1. Cijfersoverkanker.nl
  2. IKNL (2018). Kankerzorg in beeld.
  3. Delnoij, D. et al. (2015). Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen. Rapport in opdracht van VWS.
  4. INKL (2017). Richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg.