Training: ‘Empowerment in de oncologie’

Bij meer dan een half miljoen huidige inwoners van Nederland is ooit een diagnose kanker gesteld. De meesten daarvan zijn al genezen van hun ziekte of zullen daarvan genezen. Door verbeterde behandelingen neemt het aantal mensen dat aan kanker sterft af, maar zullen er de komende jaren juist meer mensen zijn die nog te kampen hebben met de lichamelijke, emotionele en/of sociale gevolgen van hun ziekte. De gezondheidszorg zal hierop voorbereid moeten zijn (KWF, 2011).

Dat geldt ook voor de oncologiefysiotherapeut en in oncologie ervaren oedeemfysiotherapeut! Het hoofddoel van de oncologiefysiotherapeut is het zorgdragen voor volledige zelfstandige regie door de patiënt over zijn/haar leven (BCP, 2011). Ondersteunen van deze eigen regie, ofwel empowerment is ook hard nodig nu de populatie van mensen met kanker stijgt.

Ook de in oncologie ervaren oedeemfysiotherapeut richt zich in zijn behandeling op het vergroten van zelfmanagement en zal het oedeem als gevolg van kanker(behandeling) in brede context moeten benaderen om vandaar uit te empoweren (BCP, 2006).

Hoofddoel van deze training is het verbeteren van empowermentmogelijkheden van een oncologie- of oedeemfysiotherapeut met als doel kankerpatiënten te ondersteunen in hun empowerment zodat zij in staat zijn regie te voeren over hun leven, waarbij de gevolgen van de kanker(behandeling) worden ingepast.

Doelgroep: Fysiotherapeuten werkend met oncologiepati├źnten, zowel in oncologie-ervaren fysiotherapeuten, oedeemfysiotherapeuten als oncologiefysiotherapeuten (i.o.).
Data: op dit moment wordt het programma aangepast en komt in nieuwe vorm in najaar 2017 weer op het programma.
Prijs: 195,00 euro (BTW 0%)
Accreditatie: 7 punten in het deelregister Oncologiefysiotherapie en aantekenregister Oedeemfysiotherapie (KNGF)

Via deze link kunt u aangeven als u geïnformeerd wil worden als nieuwe data bekend zijn. Tevens is ook het aanvragen van extra informatie mogelijk.


Ook incompany mogelijk. Informeer voor tarieven bij Vestalia.
Ook geaccrediteerd voor het register oncologiefysiotherapie is de Masterclass Kanker en Werk (Info)