Leveringsvoorwaarden individuele inschrijving


Als je je inschrijft voor een training of workshop, ga je een contract met ons aan. Hieronder volgen de voorwaarden die gelden bij inschrijving.

Aanmelding

Aanmelden voor een training of workshop geschiedt via het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier, dat te vinden is op de website onder de beschrijving van de training of workshop.
Je ontvangt een bevestiging per mail van je aanmelding, waarin we de training of workshop en datum noemen. Ook ontvang je een indicatie wanneer je verdere informatie en factuur ontvangt.

Factuur en betaling

Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je de factuur naar jou zelf of naar je werkgever verstuurd wil hebben. Betaal je zelf, ben jij verantwoordelijk voor tijdige betaling.
Zorg voor het aanleveren van interne codering indien dit in jouw organisatie gebruikelijk is, zodat jouw organisatie ook tijdig kan betalen.
Heb je problemen met het betalen van het bedrag in 1 keer, kun je contact opnemen voor een betalingsregeling.

Annuleren

Na de bevestiging per mail heb je 14 dagen bedenktijd, waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief.
Na een definitieve inschrijving geldt de volgende annuleringsregeling:
 • bij verhindering kun je je altijd laten vervangen door een collega.
 • Bij overmacht (ziekte, overlijden in familie, ziekenhuisopname) kun je zelf eenmalig doorschuiven (overeengekomen met Vestalia voorafgaand aan de trainingsdatum).
Mocht dit niet mogelijk zijn, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
 • bij annuleren 3 weken of meer vóór de training of workshop: 10% van de cursusprijs
 • tussen 1 en 3 weken: 50% van de cursusprijs
 • en binnen 1 week: 100% van de cursusprijs.
 • Cancelen of verplaatsen van de training

  Indien een training of workshop te weinig deelnemers heeft, kan deze worden gecanceld zonder verdere gevolgen.
  Bij ziekte van de trainer wordt zorg gedragen voor een vervangende trainer. Als dat niet lukt, wordt de training opnieuw ingepland.
  Indien er sprake is van overmacht, zoals faillissement van de locatie of extreem gevaarlijke weersomstandigheden, kan een training worden verplaatst naar een andere datum. Deze datum zal in overleg met de deelnemers worden gepland, en kosteloze annulering door een deelnemer is dan mogelijk.
  In geval van restitutie hanteert Vestalia een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

  Studiemateriaal

  Alle studiemateriaal dat we uitdelen tijdens de training of workshop wordt automatisch van jou. Op de readers en handouts die we zelf hebben ontwikkeld, rust het auteursrecht bij Esther van Weele. De licentie van Creative Commons is dan geldig, dit materiaal mag niet voor commerciële doeleinden worden hergebruikt.

  Vertrouwelijkheid informatie tijdens training of workshop

  Ieder die deelneemt aan de training (als cursist of docent) wordt geacht alle verkregen informatie vertrouwelijk te behandelen. Dit betekent dat alle verbale en non-verbale informatie die tijdens de training wordt gedeeld en/of wordt geobserveerd, vertrouwelijk blijft voor zowel deelnemers als docent(en) en niet wordt gedeeld met derden.

  Jouw gegevens

  Alle gegevens die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Meer informatie hierover kun je lezen op de pagina privacyverklaring: link