Coaching

Persoonlijk is mijn ervaring dat professionals in de zorg zeggen dat hun communicatie met patiënten goed verloopt. En dat klopt meestal ook wel, met de meeste patiënten is het contact prima, soms loopt het wat stroever of is de klik er niet, maar dat is eigenlijk heel normaal.

Toch zijn veel professionals niet bewust hoeveel effectiviteitswinst ze nog kunnen behalen door specifieker gebruik te maken van persoonlijke kwaliteiten, houding en communicatieve vaardigheden. Bijvoorbeeld op het vlak van voorlichten, informatie inwinnen, erkennen, coachen, doelen stellen, motiveren, evalueren, afspraken maken, etc. Effectiviteitswinst betekent uiteindelijk een beter behandelresultaat welke je op een prettige wijze samen met je patiënt hebt behaald.

Er worden 2 coachingsvormen aangeboden:
  1. coaching on the job
  2. gesprekscyclus

1. Coaching on the job

Bij deze vorm van coaching kun je een observatie in je eigen werkomgeving laten uitvoeren waarbij je vervolgens direct concrete adviezen en handvatten meekrijgt voor het verbeteren van je consulten op basis van de inzet van persoonlijk kwaliteiten en vaardigheden. Na deze bijeenkomst is het de bedoeling dat je adviezen in je eigen praktijk gaat opvolgen en daarop reflecteert. Na 4 weken volgt een follow-upgesprek en stellen we samen een vervolgactieplan vast. Het traject is als volgt opgebouwd:


1. Intakegesprek
Het intakegesprek is bedoeld om de coachingsvraag te verhelderen, wensen en verwachtingen te inventariseren en een planning te maken.

2. Observatie en coaching
  • meekijken met 5 patiënten (totaal 2 uren) volgens de Calgary Cambridge Observatielijst en het model Interactiestijlen van Cuvelier;
  • vaststellen opvallende punten; zowel kwaliteiten als aandachtspunten in contact met de patiënten;
  • bespreken van adviezen, toelichten van theorie, tools en handvatten, oefenen van vaardigheden;
  • vaststellen van doelen en voor te nemen concrete acties.
Totale tijd: 1 dagdeel (4 uren).

3. Uitvoering acties
Komende 4 weken worden acties in de eigen werksituatie uitgevoerd. Tevens wordt gevraagd op deze acties te reflecteren. De uitkomsten worden in het follow-up gesprek besproken.

4. Follow-up
Na 4 weken wordt het follow-up gesprek gepland om opbrengsten te bespreken en eventueel (vervolg)acties aan te scherpen.

2. Gesprekscyclus

Het is ook mogelijk een gesprekscyclus van 5 gesprekken van maximaal 5 kwartier af te spreken. Voorafgaand aan de cyclus vindt een intakegesprek plaats om de coachingsvraag en de verwachtingen te verhelderen. Het plannen van één of meerdere skype-consulten behoort tot de mogelijkheid, het eerste en laatste gesprek wordt wel altijd op de eigen werklocatie gepland.


Informatie

Er is een standaard tarief vastgesteld voor beide coachingsvormen, met enkele opties (zoals een rapportage). Neem contact op met Vestalia voor meer informatie