Begeleide intervisie-trajecten

Begeleide intervisie-trajecten zijn georganiseerde groepsbijeenkomsten voor (gelijke) collega’s waarbij samen met een ervaren begeleider werkgerelateerde problemen (taakgericht, relationeel of persoonlijk) op gestructureerde wijze worden geanalyseerd. Het doel is het verbeteren van het eigen functioneren en zijn of haar professionaliteit.

Wat bereik je met een begeleid intervisie-traject?

Naast de ondersteuning die een begeleid intervisie-traject biedt aan collega’s ter professionalisering zijn belangrijke effecten:

  • verkrijgen van inzicht in het eigen gedrag in probleemsituaties;
  • vergroting van het vertrouwen in collega’s (teambuilding);
  • verbeteren van communicatieve vaardigheden;
  • bevordering van het leren van elkaars ervaringen en de creativiteit en motivering om problemen aan te pakken;
  • bevordering van de collegiale ondersteuning, zeker ook buiten en na het intervisie-traject.

Wanneer zijn begeleide intervisie-trajecten in te zetten?

Intervisie-trajecten zijn in principe altijd inzetbaar als de zelfsturendheid, eigen verantwoordelijkheid en professionalisering binnen de organisatie gestimuleerd wordt. Tevens kan intervisie rondom specifieke ‘thema’s’ worden ingezet, zoals voor nieuwe medewerkers of startende managers, bij herintegratie na burn-out of bij preventie van burn-out, bij veranderingsprocessen of reorganisaties, zuinig zijn met je energie, als voorbereiding of vervolg op functioneringsgesprekken, teambuilding ed.

Hoe wordt een begeleid intervisie-traject georganiseerd?

In een persoonlijk gesprek zal de trajectsamenstelling worden afgestemd op uw wensen. Hieronder volgen een aantal richtlijnen.

  • Het begeleide intervisie-traject heeft een doorlooptijd van 6 tot 10 maanden, de frequentie van de bijeenkomsten is elke 2 tot 5 weken.
  • Elke bijeenkomst duurt 2 tot 4 uren.
  • De groepsgrootte kan varieren tussen 5 en 8 deelnemers.
  • De bijeenkomsten vinden bij voorkeur plaats in de eigen werkomgeving.
  • Afhankelijk van uw situatie kan de intervisie aangevuld worden met een dagdeel voor intervisoren, een voorlichtingsbijeenkomst of intakegesprekken met de individuele deelnemers.


Uw keuze voor de trajectsamenstelling en een overzicht van kosten zal voor u opgenomen worden in een offerte.

Terug naar de vorige pagina