De naam Vestalia en haar symboliek

Naamsverklaring
Vestalia betekent letterlijk ‘de feesten van Vesta’.
Vesta is een Romeinse godin van het haardvuur dat in een ronde haard in alle huizen uit die tijd brandde. Haar vuur brandde te allen tijden in het midden van alle huizen en tempels. Huizen en tempels konden pas in gebruik worden genomen als Vesta, het heilige en spirituele vuur, binnen was.
Jaarlijks werd er op 9 juni een feest georganiseerd voor de verering van Vesta. De verering hield meerdere dagen of zelfs weken aan.

Symboliek
Waar staan de godin Vesta, het haardvuur en de feesten symbool voor?
Het haardvuur staat symbool voor een centrale plek in het binnenste van je ziel, jouw eigen energiebron. De energie van dit middelpunt openbaart zich in een bijna onweerstaanbare dwang en drang om datgene te worden wat men is.

De godin Vesta staat symbool voor:

  • innerlijke concentratie, concentreren op datgene wat je zelf belangrijk vind, en je er niet vanaf laten brengen door anderen;
  • gericht bewustzijn, naar binnen gericht, gericht op innerlijke, subjectieve waarnemingen (helderheid scheppen in de chaos die van buitenaf op je afkomt, de kern van een situatie aanvoelen, ontdekken wat voor haarzelf belangrijk is);
  • innerlijke rust en harmonie;
  • persoonlijke vrijheid en wijsheid.


De feesten staan symbool voor tijd nemen om jezelf te vereren en te voeden.

Logo
Mijn logo is een vereenvoudigde, gestyleerde weergave van mijn symboliek, een rond haardvuur van waaruit de vlammen naar buiten kruipen.
 

logo: een haardvuur waaruit de vlammen kruipen