Onderwijskundig advies

Als onderwijskundige (Universiteit Twente) geef ik advies over en help ik mee bij de:

  • Inrichting van leertrajecten, curricula;
  • Ontwikkeling en invoering van onderwijskundig beleid (zoals toetsbeleid, afdelingsontwikkelingsplan);
  • Ontwikkeling van opleidingsprogramma’s of opleidingsmodules;
  • Omzetten van competenties in leertrajecten;
  • Verantwoording van competentieprofielen in opleidingen;
  • Ontwikkelen van specifieke opleidingsonderdelen (draaiboeken, lesmateriaal, (stage–)handleidingen, ed);