Online coaching: ‘versterk je professionele zelf’

Wil je ook eens samen na te denken over je persoonlijke en professionele leven. Ziet je professionele leven eruit zoals je deze eruit zou willen laten zien? Doe je wat goed bij je past, in een omgeving die jou laat floreren?

Wat betreft je professionele leven, heb je misschien wel vragen als:

 • Welke doelgroepen/type patiënten zou ik meer willen zien en welke minder?
 • Welke situaties (met bv collega’s) zou ik liever niet meer tegen willen komen?
 • Uit welke valkuilen zou ik willen stappen?
 • Wat zou ik graag willen versterken aan mijn professionele rol?
 • Welke kwaliteiten zou ik in mijn organisatie meer tot zijn recht willen laten komen?
 • Welke gedachten (positief of negatief) heb ik over mijn professionele leven? en wat betekenen die eigenlijk voor mij en mijn werkinvulling?
 • Hoe kan ik mijn rol binnen mijn organisatie en/of binnen de beroepsgroep verder ontwikkelen?

 • Heb je behoefte aan ondersteuning om vragen als deze te concretiseren? Vind je het leuk om te leren, jezelf te ontwikkelen en hier wat handvatten voor te krijgen? Wil je gestructureerd werken aan het versterken van jezelf?

  Kies dan voor een individuele coachingscyclus van zes online gesprekken van 1 uur. De online begeleiding vindt plaats via Zoom. Voorafgaand aan de cyclus vul je een intake in om vragen, wensen en verwachtingen te verhelderen, en plannen we een kort kennismakingsgesprek. Aan het eind van dit gesprek beslissen we of we het traject definitief gaan starten en kunnen we afspraken maken.

  Voor elke afspraak ontvang je een opdracht om je te helpen reflecteren.

  Een opbouw van cyclus ziet er als volgt uit:
  1. Kennismaking, verhelderen van wensen en verwachtingen, formuleren van een of meerdere doelen. Introductie voorkeuren in je werk.
  2. Voorkeuren in je werk: bespreken uitkomsten test, verschillen en overeenkomsten in voorkeuren, praktijksituaties, koppeling aan doelen. Introductie op kernkwaliteiten.
  3. Kernkwaliteiten en kernkwadranten. Kwaliteiten in relatie tot cliënten en interprofessionele relaties. Koppeling aan doelen. Introductie op de RET.
  4. Omgaan met gedachten en gevoelens, zoeken naar alternatief gedrag, aanvullen van handelingsrepertoire.
  5. Vaststellen van concrete acties, wat kun je doen op korte en lange termijn om jezelf verder te ontwikkelen? We stellen samen een actieplan op.
  6. Deze laatste afspraak plannen we 2 maanden na sessie 5. Evaluatie van uitgevoerde acties en aanscherping en nieuwe acties vaststellen. Evaluatie van doelstellingen en cyclus.
  Het kan zijn dat we andere accenten leggen op basis van jouw gewenste situatie.

  We maken in het traject gebruik van verschillende modellen, zoals de modellen van Korthagen, Bateson, C.G. Jung, het ABC model en het kernkwadranten model.

  De cyclus sluit aan bij de competentie professioneel handelen van de fysiotherapeut en professionele ontwikkeling van paramedici geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici.

  Coach is Esther van Weele, ervaren trainer/begeleider van paramedische disciplines in oncologische zorg en persoonlijke ontwikkeling. (Indien geen match, is een netwerk aan andere coaches voorhanden).
  Doelgroep: Paramedici
  Locatie en tijd: online, we maken samen afspraken op voor jou geschikte momenten. Prijs: 34,50 euro (BTW 0%) per gesprek inclusief materialen die je krijgt toegestuurd.
  Accreditatie:
 • Na afloop ontvang je een bewijs van deelname, inclusief urenoverzicht
 • Het bewijs van deelname kun je opnemen in het vrije deel van je accreditatie (KNGF) of als deskundigheidsbevordering (in Kwaliteitsregister Paramedici)

 • Via deze link kunt u zich aanmelden, of kunt u informatie aanvragen.