Privacyverklaring


Vestalia is een bureau voor training en begeleiding. Indien een persoon of organisatie zich aanmeldt voor een training (open inschrijving of incompany), worden gegevens uitgewisseld en vastgelegd. Hieronder volgt een privacyverklaring (AVG) waarin wordt weergegeven welke gegevens, waarom en hoelang we deze opslaan/bewaren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Er is verschil tussen een informatie-aanvraag, aanmelding voor open inschrijving en aanmelding voor een incompanytraining. Voor de trainingen is accreditatie aangevraagd bij diverse beroepsgroepen, en deze vragen allen andere gegevens bij te houden tbv deze accreditatie. Hieronder volgt een overzicht van deze gegevens, ingedeeld in een aantal categoriën (deze informatie wordt momenteel verzameld)
 • bij informatie-aanvraag: naam, e-mailadres
 • bij aanmelding open inschrijving: aanhef, voornaam, achternaam, functie, organisatie (indien ingevuld), e-mailadres, telefoonnummer (indien ingevuld), factuuradres of e-mailadres tbv factuur, welke training + datum
 • KNGF (extra gegevens): relatienummer KNGF, geboortedatum
 • V&VN (extra gegevens): relatienummer V&VN of BIGnummer
 • Kwaliteitsregister paramedici (extra gegevens): relatienummer KP
 • Keurmerk Fysiotherapie: geen extra gegevens
 • ABsG (extra gegevens): relatienummer ABsG of BIGnummer
 • bij aanmelding incompany: naam, e-mailadres en relatienummer
 • bij aanmelding voor nieuwsbrief of e-health-update: naam en e-mailadres

Waarvoor worden deze persoonsgegevens verwerkt?

De gegevens worden verwerkt door Vestalia en/of een verwerker (Andrea Werkhoven). Er zijn een aantal redenen om deze persoonsgegevens te verwerken, namelijk ten behoeve van:
 • versturen van informatie, bevestiging en facturering tbv aanmelding van een training
 • opstellen van een deelnemerslijst
 • accreditatie indienen
 • informeren over nieuwe data van trainingen
 • sturen van een nieuwsbrief of e-health-update

Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit ongevraagd verstrekken aan derden.

Waar slaan we deze persoonsgegevens op en hoe lang worden deze bewaard?

Ten behoeve van de CRKBO-registratie is Vestalia verplicht een database te bezitten met informatie over de deelnemers die zich hebben aangemeld voor trainingen. In deze database bevinden zich de gegevens van aanmeldingen voor open trainingen en aanmeldingen van incompany-deelnemers inclusief de betreffende accreditatiegegevens. Gegevens van informatie-aanvragers wordt ook in deze database opgenomen. Zolang Vestalia de CRKBO-registratie behoudt, zal de database aanwezig zijn.
De ingevulde gegevens bij informatie-aanvraag en aanmelding zijn opgenomen in een online googleforms formulier en een tijdelijk excelbestand. Zolang de training wordt aangeboden, is dit formulier voor deelnemers in te vullen en op te vragen. Indien de training niet meer wordt aangeboden, worden deze formulieren vernietigd.
De gegevens voor aanmelding voor de nieuwsbrief of voor een e-health update worden opgenomen in het programma MailChimp. Vanuit dit programma worden nieuwbrieven en updates opgemaakt en verzonden. Elke mailing biedt de geadresseerde de mogelijkheid om zich uit de mailingslijst te verwijderen (opt-out).

Wat zijn jouw rechten rondom gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verzoeken om te verwijderen. Dit kun je doen door een verzoek in te dienen aan Vestalia via info@vestalia.nl. Deze eventuele verzoeken worden alleen gehonoreerd als het e-mailadres bekend is in de database.
De naam en/of e-mailadres op de mailinglijst in Mailchimp is in principe zelf te beheren via de opt-out optie in de mailchimp mailingen, gegevens kunnen volgens deze route tevens gewijzigd worden.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

De database is een Excelbestand waarvan maandelijks een back-up wordt gemaakt, die op een andere locatie wordt bewaard dan waar de laptop is. De database is beveiligd met een wachtwoord. De laptop heeft een regulier antivirus programma.
Mailchimp heeft zijn eigen beveiliging geregeld, dit is te lezen via https://mailchimp.com/about/security/


Wil je contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je gebruik maken van je rechten? Je kunt altijd contact opnemen
tel: 06 109 169 19  –