Overzicht Workshops Vestalia

Percussieworkshop

Uitermate geschikt om in te zetten in een teambuildingstraject. In 2 uren tijd werken de deelnemers toe naar een gezamenlijke uitvoering. Het is een workshop waarbij concentratie en afstemming op elkaar getraind wordt, waarbij er tevens veel energie vrijkomt doordat de deelnemers op ‘andere wijze’ met elkaar samenwerken.
Voor de begeleiding van de percussieworkshop maken wij gebruik van Djemmee.

Workshop Stem en Spel

De workshop stem en spel is een actieve workshop waarbij op een prettige, speelse wijze samenzijn en je laten horen centraal staan. De onderdelen uit deze workshop zijn eenvoudig en de drempel om deel te nemen is laag. Er wordt veel gelachen, gezongen en gespeeld en dat zorgt ervoor dat de 1,5 uur durende workshop als verfrissend wordt ervaren. Een echte energizer!
De workshop Stem en Spel kan ingezet worden als tussendoortje om de energie in een groep los te maken en/of te verhogen. Of specifieker om de onderlinge afstemming te verbeteren. Ook kunnen koppelingen gemaakt worden met programma’s rondom communicatie of samenwerking/teambuilding.
Meer informatie

Workshop Maskers

In ons leven hebben we verschillende rollen zoals teamlid, uitvoerder van je functie, ouder, partner, vriend, ed. Elke rol vertoont een verschillende uitstraling, houding en gezichtsuitdrukking (masker). In elke rol, wordt een deel van de persoon zelf ingezet (als kwaliteit) en een ander deel niet, dat wordt op zo’n moment even afgeschermd. De speelse vaderrol wordt bijvoorbeeld niet ingezet als een belangrijke vergadering dient voorgezeten te worden. Nu is het zo dat ieder van ons ook een of meerdere maskers kent die immer opgezet worden in spannende situaties. Om dit masker draait deze workshop. Over het algemeen zijn mensen zo aan dit masker gewend dat ze hem te pas en te onpas gebruiken, terwijl dat niet altijd meer effectief is. In deze workshop worden de volgende vragen onderzocht: hoe ziet het masker eruit in spannende situaties? Welke effecten heeft dit masker op jezelf en op de omgeving? Tevens wordt stilgestaan bij de vraag in welke situaties het masker nog wel wordt opzet, maar eigenlijk niet meer nodig is en in welke situaties nog wel.
De workshop Maskers kan ingezet worden als onderdeel van trainingsprogramma’s als leidinggeven, coachen, persoonlijke effectiviteit, teambuilding, ed. Afhankelijk van de groepsgrootte en het belang van de workshop in het trainingsprogramma, worden de werkvormen gekozen. De workshop duurt 1,5 tot 2,5 uur.

Workshop Kwaliteiten

Ieder mens bezit kwaliteiten. Vaak zijn mensen zo een met hun kwaliteiten dat ze niet eens meer door hebben dat zij meer van een bepaalde eigenschap hebben dan anderen. Hoe beter werknemers hun kwaliteiten kennen, hoe effectiever zij de kwaliteit kunnen inzetten. Tevens is het daarbij van belang te weten waar de grens van de kwaliteit ophoudt, hier overheen gaan betekent dat de kwaliteit een vervorming wordt en minder effectief is.
In deze workshop worden met behulp van verschillende werkvormen kwaliteiten geïnventariseerd. Ieder kiest zijn persoonlijk belangrijkste kwaliteiten, waarna op zoek wordt gegaan naar de effecten van de kwaliteit en de vervorming op de persoon zelf en op de omgeving. Tevens wordt aandacht besteed aan de overgang tussen kwaliteit en vervorming.
De workshop Kwaliteiten is in te zetten als onderdeel van trainingsprogramma’s als leidinggeven, persoonlijke effectiviteit, samenwerken, ed. De workshop duurt afhankelijk van het aantal deelnemers 2,5 tot 3 uur.

Workshop Persoonlijke kr8

Op basis van de training Persoonlijke kr8 is een workshop van 2,5 uur ontwikkeld, die kort inzage geeft in een aantal methodieken voor persoonlijke ontwikkeling. Korte inleidingen worden gekoppeld aan praktische opdrachten. Lees verder voor een beschrijving van de volledige training.

Workshop Omgaan met emoties

Gevoelens en emoties hebben een grote invloed op ons denken en handelen. Soms merken we hoe groot de effecten van emoties zijn op ons gedrag, soms worden de emoties ‘verbannen’ naar de achtergrond, waardoor we ze niet of nauwelijks meer zien/voelen. In dit laatste geval lijken ze ons handelen niet te beïnvloeden, maar dat gebeurt wel degelijk. Deze workshop geeft inzicht in welke rol emoties kunnen spelen, welke emotie voor ieder belangrijk is en welke effecten deze emotie heeft op het handelen. Tevens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop men het omgaan met emoties kan verbeteren.
Deze workshop kan als losse workshop worden aangeboden of als onderdeel van een trainingsprogramma (bijvoorbeeld slechtnieuws- of feedbackgesprekken, leidinggeven, persoonlijke effectiviteit, ed). Afhankelijk van de wijze van inzetten en de groepsgrootte duurt deze workshop 2,5 tot 3,5 uur.

Workshop Gedachtespinsels

Gedachten en overtuigingen over onzelf en onze omgeving bepalen in grote mate ons handelen, ongeacht de situatie waarin we terecht komen. Een simpel model van de Rationeel Emotieve Therapie (RET) biedt hier inzicht in, dit model vormt dan ook de basis van deze workshop. Met behulp van verschillende werkvormen worden de gedachten en overtuigingen van de deelnemers en de (vaak ineffectieve) effecten daarvan onderzocht. Daarna wordt ieder in een ‘overtuigingsmarkt’ geholpen op welke andere wijze er gekeken kan worden naar de ineffectieve overtuigingen en gedachten. Als laatste zal ieder een verbetering in een eigen werksituatie uitwerken waarbij een ineffectieve gedachte een rol speelde of nog speelt.
Deze workshop kan ingezet worden als onderdeel van vele trainingsprogramma’s. De duur van de workshop is ongeveer 2,5 uur.

Workshop Leren van je schaduw

Ieder mens heeft ooit besloten dat bepaalde eigenschappen van hem/haar (bijvoorbeeld verleiding, driftigheid, vechtlust, kwetsbaarheid) niet gezien mocht worden en heeft deze eigenschappen verbannen naar zijn/haar schaduw (het nietzichtbare deel van onze persoonlijkheid). Vaak worden deze eigenschappen niet eens meer herkent als iets van onszelf, maar ze worden wel herkent in de vorm van irritaties of bewonderingen naar anderen.
Deze workshop is in te zetten als losse workshop of als onderdeel van een trainingsprogramma waarbij het leren kennen van jezelf een belangrijke rol speelt (bijvoorbeeld bij coaching of persoonlijke effectiviteit). De workshop duurt afhankelijk van de groepsgrootte 2 tot 2,5 uur.

Workshop Onbewuste wijsheid

Wij, als mens, zijn erg gewend met bewustzijn te kijken naar de wereld, en op basis van de waargenomen informatie vergelijkingen te maken, oordelen te vormen en beslissingen te nemen. We hebben echter ook een persoonlijk onbewuste die meekijkt in deze wereld, dit onbewuste spreekt echter een andere taal (denk aan de taal in dromen) die we bijna vergeten zijn te lezen of zelfs serieus te nemen.
Werken met het onbewuste is een workshop van een dagdeel, waarin een aantal verschillende werkvormen gebruikt worden om ieders onbewuste aan het woord te laten. Met de uitkomsten van de werkvormen wordt aan het einde van het dagdeel gekeken of er een conclusie getrokken kan worden over wat het onbewuste het bewuste te zeggen heeft.
We werken met beelden en plaatjes, fascinaties en irritaties, metaforen, tekeningen, kaarten, meditatie en geleide fantasie.
Deze workshop duurt 3 uren en kan in principe gekoppeld worden aan elk trainingsonderwerp. Het werkt het prettigst met een doelgroep die zelf voor deze workshop heeft gekozen.
Meer informatie

Workshop Typologie van Jung (1 dag)

Momenteel wordt nog gewerkt aan een workshop van 1 dag over de typologie van Jung (ook wel het vierkant van Jung genoemd). Jung heeft ontdekt dat er 4 verschillende wijzen zijn waarop mensen zich oriënteren in de buitenwereld. In zijn typologie onderscheidt hij intuïtie, voelen, denken en gewaarworden. Ieder mens heeft een van deze 4 manieren van kijken naar de wereld ontwikkeld en mensen zijn hierin duidelijk onderscheidend. In deze workshop wil ik alle deelnemers inzicht geven in welk type zij het meest hebben ontwikkeld, in hun inferieure functie en de dynamiek van deze typologie. Ook wil ik aandacht besteden aan hoe je hiermee kunt werken in je functie.
Tevens is het mogelijk de Myers Briggs Type Indicator (MBTI®) aan deze workshop te koppelen. De MBTI® is een praktische vragenlijst die op 4 schalen informatie geeft over voorkeursgedrag. De vragenlijst is gebaseerd op de filosofie van Jung.

Overig

Indien u specifieke wensen heeft, kunnen wij ook voor u op zoek gaan naar passende workshops(begeleiders).
Voor klanten hebben wij eerder de volgende workshops ingekocht (de inhoud van de workshops wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan het onderwerp van de training):

  • workshop mindfulness;
  • workshop Tai Chi;
  • workshop handboogschieten;
  • workshop schilderen.