Vestalia, bureau voor gespreksvoering en psychosociale oncologie

80% van de klachten in de zorg hebben betrekking op bejegening en communicatie. Patiënten hebben de behoefte te weten en te begrijpen wat er aan de hand is, maar ook de behoefte om zich gezien en begrepen te worden. Gezien ontwikkelingen in de zorg wordt er tegenwoordig relatief gezien meer tijd besteed aan de medische kant dan de persoonlijke kant. Zowel het patiëntenperspectief als empathie voor de patiënt komt hiermee in het geding. Dit geldt ook in de zorg voor oncologische patiënten. Vestalia richt zich op de volgende vier ontwikkelingsgebieden:

Basale psychosociale zorg

Het krijgen van kanker is een existentiële confrontatie en bekend is dat de ziekte behoorlijk kan ingrijpen op fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal vlak. Richtlijnen geven aan dat je als zorgverlener basale psychosociale zorg moet kunnen verlenen. Hoe ziet deze ondersteuning eruit, hoe bespreek je psychosociale factoren op effectieve wijze, welke grenzen heeft je rol als zorgverlener, welke handvatten en vaardigheden zijn hiervoor gewenst? Lees meer…

Gespreksvoering

De kanker en -behandeling kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven van een patiënt. Welke modellen kun je hanteren om effectieve consulten te voeren? Welke vaardigheden zijn relevant in de oncologische zorg? Hoe krijg je het patiëntenperspectief voldoende naar voren? Gespreksvoering raakt aan het verlenen van psychosociale zorg en ondersteuning van zelfmanagement. Lees meer…

Zelfmanagementondersteuning

Kwetsbaarheid en kracht zijn twee termen die passen bij ondersteuning van zelfmanagement in de oncologie. Patiënten zijn verschillend in hun mate van eigen regie voeren, hoe pas je hierop aan? Hoe ondersteun je als zorgverlener de kracht van patiënten terwijl je ook niet voorbij gaat aan kwetsbaarheid? In hoeverre ben je als zorgverlener op de hoogte van verwijsmogelijkheden (in de regio, e-health)? Wat betekent zelfmanagementondersteuning voor de inrichting en organisatie van zorg? Lees meer…

Persoonlijke ontwikkeling

Werken met kankerpatiënten betekent ook confrontaties met je zelf. Je hebt om bepaalde redenen voor de zorg gekozen, je hebt drijfveren en kwaliteiten om dit werk te doen. Zorgen voor anderen kan niet zonder goed zorgen voor jezelf. Weet jij wat je kwaliteiten en drijfveren zijn? Hoe je deze ten volste kunt benutten? Weet jij hoe je het beste leert van situaties? In hoeverre leren jullie van successen, van feedback geven en van reflectie? Weet je wat achteruitgang of confrontatie met de dood voor je betekent? Waardoor kun je geraakt zijn, en hoe ga je daarmee om? Lees meer…

Agenda open aanbod

Kijk voor een overzicht van alle trainingen in de online agenda. Link naar de agenda
Voor incompany vragen kun je contact opnemen of verder kijken op deze website.

Doelgroep en aanbod

Vestalia richt zich op alle zorgverleners die kankerpatiënten behandelen, zowel in eerste, tweede als in derde lijn, zowel ervaren als minder ervaren zorgverleners, zowel met algemene als specifieke ontwikkelingsvragen. Er is een geaccrediteerd aanbod beschikbaar waar je je individueel voor in kunt schrijven (veelal multidisciplinaire groepen), maar het is ook mogelijk de onderdelen binnen een organisatie of vereniging te laten uitvoeren.