Klachtenprocedure


Indien je niet tevreden bent over (een onderdeel van) een training of workshop, kun je dat laten weten door te bellen of te mailen met Vestalia. Esther van Weele zal zo spoedig mogelijk hiervan een ontvangstbevestiging sturen, en uiterlijk binnen 5 werkdagen contact met je opnemen om de klacht door te spreken. Binnen 4 weken proberen wij tot een oplossing te komen. Mocht langere tijd nodig zijn, krijg je binnen deze 4 weken een nieuwe termijn te horen. Uitgangspunt is een gezamenlijke oplossing.

Onafhankelijke partij

Lukt dat niet, bieden wij je de mogelijkheid om contact op te nemen met een onafhankelijke klachtencommissie bestaande uit Liesbet Berg (senior HR-adviseur, Nationale Politie). Haar gegevens zal Vestalia direct doorgeven als een gezamenlijke oplossing niet is gelukt.

De klachtencommissie neemt je klacht in behandeling als je:
  • eerst geprobeerd hebt om de zaak met ons uit te praten;
  • klaagt binnen 4 weken na de betreffende training of workshop;
  • duidelijk omschrijft waarover je een klacht hebt.

Uiteraard wordt je klacht vertrouwelijk behandeld.

Werkwijze


De klachtencommissie gaat als volgt te werk:
  • De klachtencommissie stuurt een bevestiging van ontvangst naar beide partijen.
  • De klachtencommissie maakt een (telefonische) afspraak met beide partijen en luistert naar de verhalen van de partijen.
  • Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht, beoordeelt de klachtencommissie of de klacht gegrond is, bevestigd deze op papier en geeft aan of er recht is op compensatie (maximaal de kosten van de training of workshop).
  • De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor beide partijen.
  • De klachtencommissie bewaart alle correspondentie rondom deze klacht voor maximaal 3 jaar.